New Additions to Sarovar Family - Opening Soon!

  • Sarovar Premiere - Axum, Ethiopia - 2021
  • Sarovar Portico - Katra - 2021
  • Sarovar Hometel - Nairobi, Kenya - 2021
  • Sarovar Portico - Ghaziabad - 2021
  • Sarovar Portico - Shreevardhan - 2021
  • Sarovar Portico - Greater Noida - 2021
  • Sarovar Hometel - Jalandhar - 2021