Balaji Sarovar Premiere, Solapur

solapur-hotels-balaji-sarovar-premiere-get-in-touch

uploadimage

Balaji Sarovar Premiere, Solapur
Aasara Chowk,
Hotgi Road
Solapur,
MH 413224
India
Tel : +91 217 2604 604, Fax: +91 217 2604 050
Email: bsp@sarovarhotels.com

 

General Manager - Mr. Berzin Master
Email: berzin@sarovarhotels.com