Sahil Sarovar Portico, Lonavala

lonavala-hotels-sahil-sarovar-portico-get-in-touch

uploadimage

Sahil Sarovar Portico
Near L&T Management Development Centre,
Anandgiri Society, Tungarli,
Lonavala
Maharashtra - 410 401
India
Tel: +91 2114 270060 / 271374, Fax: +91 2114 270062
Email: lpo@sarovarhotels.com

 

General Manager - Mr. Samik Kumar Mukhopadhyay
Email: gmlpo@sarovarhotels.com