Park Plaza, Jodhpur

jodhpur-hotels-park-plaza-get-in-touch

uploadimage

Park Plaza Jodhpur
Jhalamand House
Airport Road, Jodhpur
Rajasthan - 342011
India
Tel: +91 291 5105 000 , Fax: +91 291 5106 000
Email: jpp@sarovarhotels.com

 

General Manager - Mr. Anand Kanwal
Email: gmjpp@sarovarhotels.com