Sarovar Portico, Jaipur

jaipur-hotels-sarovar-portico-get-in-touch

uploadimage

Sarovar Portico Jaipur
Plot no. 90, Prince Road,
Off Queens Road, Bhan Nagar - B,
Vaishali Nagar, Jaipur,
Rajasthan - 302 021
India
Tel: +91 141 5157 777, Fax: +91 141 5106 777
Email: jpo@sarovarhotels.com 

 

Reservations: +91 888 2140 865

 

General Manager - Mr. Rahul Sinha
Email: gmjpo@sarovarhotels.com