Park Inn, Jaipur

jaipur-hotels-park-inn-get-in-touch

uploadimage

Hotel Park Inn
A-28/C/3,
Jaisingh Highway Banipark
Jaipur 302016
India
Tel : +91 141 4151000 , Fax : +91 141 4151001
Email: pij@sarovarhotels.com

 

General Manager - Mr. Supriyo Dhali
Email: gmpij@sarovarhotels.com